Mencari Pakej Haji ?

Lihat Pakej

Mencari Pakej Umrah ?

Lihat Pakej

Mencari Pakej Umrah ?

Lihat Pakej

Pakej Haji 2018 

Dapatkan pakej haji yang menarik di sini

pakej umrah andalusia

Pengertian Haji

Bahasa: Mengunjungi.

Syarak: Mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah untuk menunaikan segala perbuatan-perbuatan haji yang telah diperintahkan oleh Allah demi mengharapkan keredhaanNya pada masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Rukun Haji

Rukun Umrah ada 6 perkara iaitu:

 1. Ihram
 2. Wukuf di Arafah
 3. Tawaf Haji
 4. Sa’ie
 5. Bercukur
 6. Tertib

Hukum Mengerjakan Ibadah Haji

Ibadat haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukumnya wajib ke atas setiap muslim yang mempunyai kemampuan,  sekali dalam seumur hidup berdasarkan dalil yang terdapat di dalam Al-Quran , As-Sunnah dan Ijma’ Ummah. Ibadah Haji dikerjakan hanya di sekitar tanah suci Mekah serta masanya hanya dari 9 hingga 13 Zulhijah

Ini adalah berdasarkan dalil di bawah:

1.Firman Allah S.W.T:

Maksudnya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Al Imran: 97)

 1. Sabda Rasulullah:

Maksudnya:Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah”, kemudian ada seorang bertanya: “Apakah setiap tahun Wahai Rasulullah?”, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: “Jika aku katakan: “Iya”, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah”.

Syarat wajib Haji

Ibadat Haji adalah wajib kepada mereka :-

 1. Islam : Haji tidak wajib ke atas orang-orang kafir.
 2. Berakal : Orang gila atau hilang akal tidak wajib.
 3. Baligh : Kanak-kanak tidak wajib.
 4. Merdeka : Hamba tidak wajib.
 5. Berkemampuan:- berkemampuan bermaksud seperti di bawah –
 6. – Keselamatan nya terjamin sepanjang dalam perjalanan sama ada diri, nyawa dan harta.
 7. – Mempunyai pengangkutan untuk pergi dan balik.
 8. – Mempunyai peruntukkan perbelanjaan mencukupi untuk pergi, balik dan untuk ahli keluarga yang ditinggalkan.
 9. – Mempunyai kesempatan masa untuk menunaikan ibadah haji.
 10. – Wanita hendaklah ditemani oleh muhrim atau kumpulan wanita yang dipercayai dan bagi yang telah berkahwin hendaklah mendapat izin suami.

Wajib Haji

 1. Berniat ihram dari Miqat
 2. Berpakaian ihram
 3. Patuh Kepada semua larangan ihram
 4. Bermalam di Muzdalifah
 5. Bermalam di Mina’
 6. Melontar Jumrah
 7. Menyembelih haiwan Qurban bagi yang mnunaikan Haji Tamattu’ atau Qiran
 8. Tawaf Wada’

Jenis-Jenis Haji

Haji Tamattu`

Haji Tamattu’ ialah berihram Umrah pada bulan-bulan Haji. Setelah selesai mengerjakan Umrah dan telahpun bertahalul, orang haji akan berniat Ihram Haji pada hari Tarwiah dan dia dikenakan menyembelih Dam.

Haji Qiran

Haji Qiran ialah berniat Umrah dan Haji secara serentak dan orang Haji tidak boleh bertahallul dari Ihram sebelum melontar Jamrah Aqabah serta bercukur atau bergunting. Dia dikenakan menyembelih Dam.

Haji Ifrad

Haji Ifrad ialah berniat Ihram Haji sahaja dari miqat kemudian hendaklah kekal di dalam Ihramnya sehingga ke hari Nahar (korban). Orang Haji yang mengerjakan Haji Ifrad tidak dikenakan Dam.