Haji | Uncategorized

Persediaan Diri Sebelum Mengerjakan Haji dan Umrah

Persediaan Diri Sebelum Mengerjakan Haji dan Umrah

Umrah adalah ibadah yang mulia dan hanya boleh laksanakan di Tanah Suci (Mekah) dengan melakukan ibadah tertentu seperti Ihram dari Miqot, Thawaf, Sa’i dan Tahalul bersesuian dengan tuntutan Nabi Besar Muhammad Saw. Untuk mencapai kesempurnaan dalam menjalankan ibadah Umrah, ada persiapan penting yang harus dilakukan sebelum berangkat ke Tanah Suci seperti berikut :-

1. Bertaubat Diatas Dosa Yang Pernah Kita Lakukan

Dosa adalah sebuah penghalang bagi seseorang yang ingin menjalani ketaatan yang diredai oleh Allah swt. Oleh itu setiap Jemaah sebelum pergi Umrah ke Tanah Suci, hati harus baik agar selalu berada dalam kondisi yang bersih dan suci sekaligus jauh dari fikiran-fikiran kotor. Salah satu jalan yang terbaiknya adalah memperbanyakkan Taubat terhadap segala dosa serta kesalahan yang pernah diperbuatnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Taubat yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh menjadi penentu kepada kualiti ibadah Umrah yang akan ditunaikan. Selain itu Taubat juga akan berpengaruh pula terhadap penerimaan atau penolakan segala amalan di hadapan Allah swt.

Perkara terpenting dari taubat adalah menyatukan empat Jenis perkara atau urusan sekaligus.
Perkara yang dimaksudkan ialah:-

  1. Meninggal dan menjauhkan diri dari kemaksiatan yang sebelumnya sudah sering dilakukan secara bersungguh-sungguh dan keseluruhannya. 
  2. Menyesali atas segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan di masa lampau. 
  3. Meniatkan diri dan memiliki tekad yang kuat, untuk tidak mengulangi kesalah tersebut dimasa-masa yang akan datang dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan Allah. 
  4. Memperbanyakkan Istighfar dan Amal Soleh, sehingga Istighfar dan amal sholeh tersebut yang mendorong untuk menghapuskan dosa serta segala perbuatan maksiat di masa lalu.
  5. Tapi, jika dosa yang dilakukan ini berhubungan dengan hak manusia lain, maka harus bertulus hati untuk memohon Ampun dan Maaf serta kerelaan terhadap kezaliman yang sudah pernah dilakukan kepadanya 

2. Meluruskan Niat

Sebelum berangkat melaksanakan ibadah Umrah, setiap Muslim dan Muslimat harus mampu meluruskan niatnya. Tanamkanlah keikhlasan dalam hati pada setiap ibadah yang akan dilaksanakan. Maksud dari ikhlas tersebut iaitu menjalankan amalan maupun ibadah secara tulus tertuju hanya mengharapkan keredaaan Allah semata mata. 

3. Tawakal

Pada surah Ath-Thalaq ayat ketiga Allah swt berfirman, yang bererti:

“Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya” 

Sehubungan dengan surah ini, Al Imam Al Qurthubi menyebutkan, sesiapa saja yang menyerahkan segala macam urusannya secara penuh kepada Allah maka Allah swt akan senantiasa memenuhi semua permintaanya. Jadi apabila sudah sampai di tanah suci, tunaikanlah Ibadah Umrah dengan penuh khusyuk, keredaanan serta kesungguhan.

Selain itu hanya bertawakal pada Allah swt dengan sepenuh hati dan jiwa. Segala macam fikiran berbaur negatif harus dapat dihilangkan, sehingga konsentrasi dalam beribadah tidak akan terganggu daripada godaan Iblis dan Syaitan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, Allah berfirman, Yang bermaksud

“Aku tergantung dengan prasangka hambaku kepadaKu dan Aku bersamanya jika dia berfikir mengingat kan Aku”

Untuk itu sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap Jemaah mestilahlah bertawakal terlebih dahulu kepada Allah swt secara tulus, ikhlas dan dengan sepenuh hati. Kerana melalui Tawakal, Jemaah akan memperolehi kemantapan dan ketenangan jiwa serta mendapat keredaan Ar-rahman.

Tawakal yang dilakukan secara jasmani dan rohani merupakan wujud dari ketaatan kepadaNya. Sedangkan tawakal yang dijalani secara batiniah merupakan bentuk dari keimanan yang juga ditujukan untukNya. 

4. Mempelajari Ilmu

Sebelum menunaikan ibadah Umrah, Jemaah harus mempelajari dan mengetahui segala ilmu Umrah tersebut supaya ibadah yang dijalankan sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dan sunah-sunah dari beliau. Dengan berbekal ilmu yang mencukupi, maka ibadah

Umrah yang dijalankan dapat mendekati nilai-nilai kesempurnaan. Oleh kerana itulah setiap ulama selalu mendahulukan serta mengutamakan ilmu sebelum mengeluarkan ucapan atau melakukan amalan. Dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, Rasulullah saw pernah bersabda, Yang bermaksud : 

“Ambillah dariku tatacara yang baik ketika menunaikan Umrah anda”

Untuk itu sebelum pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah Haji atau Umrah, pelajari serta fahami terlebih dahulu tata cara Umrah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *